ALGEMENE VOORWAARDEN

1     INSCHRIJVING

 1. Inschrijven kan enkel voor een volledige kampperiode (niet per dag)

 2. Inschrijven kan enkel via de website. Nadien ontvangt u een voorlopige bevestigingsmail met uitnodiging tot betaling,
  Wanneer de betaling voltooid is krijgt u een mail met een definitieve bevestig van inschrijving.

 3. Door inschrijving gaat de ouder/voogd/deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van CoolKidz Vakantiekampen en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.

 

2     BETALING

 1. Na het ontvangen van de betalingsmail, krijgt u tien dagen de tijd om de betaling uit te voeren.

  1. Let op: de betaling dient ten laatste drie werkdagen voor aanvang van het kamp voltooid te zijn.

  2. Mededeling: Naam van het KIND + groep

 

Wanneer CoolKidz de betaling niet tijdig ontvangt, zijn wij genoodzaakt de inschrijving te annuleren.

 

3     ANNULEREN/OPSCHORTING/ONTBINDING VAN EEN KAMP

 1. Annuleren van een kamp:

  1. Indien je kamp nog niet betaald was, kunnen wij dit kosteloos annuleren.

  2. Indien het kamp betaald was:

   1. In geval van ziekte / ongeval: dient u een (geldig) schriftelijk bewijs door te mailen naar CoolKidz met in de bijlage een doktersattest. Het inschrijvingsbedrag (-10euro administratiekosten per kamp) zal na het kampperiode worden teruggestort.

   2. In andere gevallen: houdt u ons op voorhand op de hoogte, dit doe je ook via mail. Je krijgt hiervoor een tegoed van het inschrijvingsbedrag (-10euro administratie) dat u kan gebruiken tijdens een van de volgende CoolKidz Vakantiekampen.

 

       ALGEMEEN

 1. Al onze deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

 2. CoolKidz is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of schade van de deelnemers hun persoonlijke voorwerpen.

 3. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden OF mag je kind aansluiten bij een andere leeftijdsgroep (dit zal via mail worden gecommuniceerd). Indien u dit niet wenst, bieden wij een terugbetaling aan van het volledig bedrag.

 4. CoolKidz neemt foto’s tijdens de activiteiten. De foto’s worden gebruikt op onze sociale media pagina's & op deze website.
  Indien u dit niet wenst kan u dit aanduiden in het inschrijvingsformulier.